VENEERS- 10 things you should know:

1.Dental veneer is a thin plate mounted on the front surface of the tooth,

2.It can be made of ceramics or a composite material,

3.Thanks to it you can get an improvement in the appearance of the teeth: change their shape, extend, shorten, align,

4.Thanks to it you can get whiter teeth color,

5.Tooth don’t need a root canal treatment to make a veneer,

6.Durability of the color and shape of the veneer depends on the material it is made of, ceramics is a durable material with great aesthetics,

7.Veneer minimizes the area of intervention in tooth enamel,

8.In some cases they are a great alternative to orthodontic treatment,

9.Sometimes the tooth does not have to be grind to put on a veneer,

10.The cost of a veneer depends on its type, the cost of a porcelain veneer is often lower than a full ceramic crown.

 

 

 

 

author: lek.dent.Katarzyna Zawadzka

This site uses cookies. More information.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Close