DENTIST

She graduated with distinction from Medical University of Poznan. During her studies she was active in the Scientific Circle of Conservative Dentistry and Periodontology. She conducted research. Successfully implemented solutions known in the world and previously not practiced in Poland. He is the author of scientific publications. After completing her postgraduate internship she perfected her skills in the modern Implantoprotectology Clinic in Poznan. In 2011 she founded the Sorea Clinic.
Its full commitment, attention to detail and friendly approach are met with patient recognition. Perfectionism and the search for individual solutions is a motto thanks to which aesthetic dentistry, implantology and modern endodontics have become her passion. A travel lover, a yoga and a healthy lifestyle.

Dentist

Katarzyna Zawadzka

I constantly improve my qualifications by participating in courses and conferences.

This site uses cookies. More information.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Close