KOSMETOLOGE

In seiner Arbeit beschäftigt sich hauptsächlich mit der Pflegekosmetik und verschönernde Gesicht. Ständig ihre beruflichen Qualifikationen zu verbessern, den bestmöglichen Service zu bieten. Das Motto, das wir bei der Arbeit verwendet wird, ist in erster Linie den Komfort des Kunden während der Behandlung, Präzision, Fokus, Geduld und eine freundliche und intime Atmosphäre. Produkte, auf denen Werke sind immer von höchster Qualität und voll auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind.

Kosmetologe

Katarzyna Jermakowicz-Nogano

Zertifikate bestätigen erworbene Fähigkeiten.

Diese Website benutzt Cookies. Weitere Informationen.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

schließen