OFFER - PERMANENT MAKEUP

Emphasize the natural beauty

PERMANENT MAKEUP EYEBROW

There is a method of shading and hairline.

PERMANENT MAKEUP EYE

The top and bottom lines, the density of the eyelash lines, the decorative lines.

PERMANENT MAKEUP LIPS

Lip contour, with shading, with 3D filling.

CORRECTION

It is possible to correct the permanent make-up previously made.

MEDICAL PIGMENTATION

Reconstruction, darkening, brightening, shape alignment of the nipple.

MEDICAL PIGMENTATION

Removal of scars, stretch marks, wrinkles of face and body.

MEDICAL PIGMENTATION

Reconstruction of eyebrows, eyebrows, lips, recreation of eyelash lines.

MEDICAL PIGMENTATION

Reproduction of eyelash lines.

MEDICAL PIGMENTATION

Camouflage lack of hair on the head.

This site uses cookies. More information.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Close