LINERGIST

She deals with her passion of permanent and paramedical makeup. She also specializes in the selection of makeup, advises on how to hide imperfections and how to bring out natural beauty. Its guiding quality is quality and precision, which is why the treatments are performed using the best equipment, pigments and accessories. This has an impact on the patient’s comfort during the procedure and helps achieve the best results.

linergist

Alicja Kulczyńska

Certificates confirming the acquired skills

This site uses cookies. More information.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Close