PRICE LIST PERMANENT MAKEUP EYEBROWS

Hair method

900zł

Hair method + shadow

950zł

PRICE LIST PERMANENT MAKE UP EYES

Top lines – eyelash line density

500zł

 Top lines – decorative

600zł

 Bottoms

350zł

 Top lines – density of the eyelash line + bottom lines

750zł

 Top lines – decorative + bottom lines

950zł

PRICE LIST PERMANENT MAKEUP LIPPS

Contour of lipps

600zł

Contour of lipps with shading

800zł

Contour of lipps with 3D fill

1000zł

MEDICAL PIGMENTATION

Reconstruction of eyebrows

1000 zł 

Reconstruction of broken eyebrows after accidents

400 zł

 Reconstruction of the lips after cleft lip (price includes scar removal)

1500 zł

 Reproduction of eyelash lines

600 zł

This site uses cookies. More information.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Close