PRICE LIST DIAGNOSTICS

Review of the mouth

(included in the price of treatment)

50zł

Prosthetic / implantological consultation

(included in the price of treatment)

100 zł

Digital photo X-ray

30 zł

Digital photo panoramic X-ray

100zł

PRICE LIST PREVENTION

Scaling

(removal of dental calculus using the ultrasound method)

100 zł

Sandblasting

(cleaning the surface of the teeth with a gentle stream of dental sand under pressure)

120 zł

Scaling + Sandblasting

(complete teeth cleaning + brighter teeth effect)

150-180zł

Scaling +Sandblasting + Fluoridation

(complete cleansing  + brighter teeth + protection against dental caries + restoration of the enamel )

 240zł

PRICE LIST OF CONSERVATIVE DENTISTRY

Composite tooth filling 

(depending on the surface area)

150-180 zł

Tooth reconstruction

180-210 zł

Tooth filling

(with glassionomer cement)

90zł

Healing tooth filling 

90 zł

Lokal anesthesia

20 zł

PRICE LIST OF AESTHETIC DENTISTRY

Bleaching- Teeth whitening

(cabinet method = whiter teeth in 1 hour)

1000 zł

Bleaching- Teeth whitening

(home method = splints + bleaching agent)

700 zł

Correction of the shape of the tooth

200 zł

Composite veneer

400 zł

 

ROOT CANAL TREATMENT UNDER MICROSCOPE LEICA M320

Root canal treatment under microscope Leica M320

1 Root canal

350-400 zł

2 Root canals

450-500 zł

3 Root canals

700-750 zł

4 Root canals

750 zł

Tooth restoration for cofferdam

100 zł

Tooth canal temporary medical filling

100zł

Removal of the broken tool from the canal

from 200 zł

Improving the obliterated channel

100-300zł

Perforation closure – MTA

100-300zł

Removal of the root canal post

from 200 zł

Secondary root canal treatment (re-endo)

depending on the number of channel

PRICE LIST CHILDREN DENTISTRY

Filling the milk tooth

80-100 zł

Endodontic (root canal) treatment of the milk tooth

200-270 zł

Removal of the milk tooth

50-100 zł

Fluoridation

80 zł

Fluoryzacja 

70 zł

Tooth sealing

60 zł

Extended tooth sealing

100 zł

PRICE LIST PROSTHETICS

Porcelain dental crown

700-750 zł

Full porcelain dental crown

(CAD/CAM)

1100-1500zł

Porcelain Veneer

1200 zł

Inlay/Onlay 

850 zł

Glass fibre dental post

300 zł

Skeletal denture

1400 zł

Prosthesis (denture) with precision elements (cost of prosthesis + per element)

850 zł

Acrylic denture

800-850 zł

Relaxation dental rail

300zł

PRICE LIST IMPLANTOLOGY

 

Implant  

2500 zł

Dental crown on Implant

1500-1900 zł

Augmentation (biomaterials)

500-1500 zł

Raising the bottom of the maxillary sinus (sinuslift)

2500-3500 zł

PRICE LIST DENTAL SURGERY

Removal of a permanent tooth

100-250 zł

Surgical removal of a permanent tooth

150-400 zł

Dental bandage

50 zł

PRICE LIST PERIODONTOLOGY

Immobilization of loose teeth 

120 zł/tooth

This site uses cookies. More information.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Close